יום א', ז’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהל חדר מורים יצירת קשר

תקנון תשעח.docx - קובץ להורדה כללי התנהגות תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית הופעה הולמת 1. חולצה חלקה עליה מודפס סמל ביה"ס. 2. ציצית וכיפה. 3. תספורת קצרה התואמת את רוח ביה"ס. 4. מכנסיים ארוכים בכיתות ז'-ח'. 5. מכנסיים ארוכים בכיתה ו' לאחר חג הפסח. 6. בזמן השיעור לא חובשים כובע מכל סוג שהוא. 7. ללא תכשיטים כגון קמיעות, שרשראות, צמידים וכד'. 1. שיחה אישית עם התלמיד, לצורך אזהרה והבהרה. 2. התלמיד ילבש חולצת תלבושת שתינתן לו בביה"ס. 3. עדכון הורים בטלפון. 1. שיחה אישית עם התלמיד. 2. התלמיד ילבש חולצת תלבושת שתינתן לו בביה"ס. 3. עדכון הורים במכתב עם העתק לתיק האישי. 4. מטלה לימודית בכתב בנוגע ללבישת תלבושת. 1. שיחה אישית עם התלמיד. 2. התלמיד ילבש חולצת תלבושת שתינתן לו בביה"ס. 3. הזמנת הורים ותיעוד לתיק האישי. 4. מטלה לימודית בכתב בנוגע ללבישת תלבושת. 5. במידה והדבר חוזר על עצמו פעמים רבות, התלמיד ישהה מחוץ לכיתה בהשגחת מורה בשעת שהיה ויבצע מטלות חינוכיות. כללי התנהגות בזמן שיעור 1. יש לקבל את המורה בתחילת השיעור בעמידה מסודרת ליד השולחן. 2. יש לכבד כל מבוגר הנכנס לכיתה בקימה. 3. על השולחן יימצא אך ורק הציוד הדרוש לאותו שיעור בלבד. 4. יש לדבר אך ורק בהצבעה וקבלת רשות מהמורה. 5. קימה מהמקום תתאפשר רק לאחר הצבעה וקבלת רשות מהמורה. 6. יש להתנהג בהתאם להוראות המורה או המ"מ. 1. שיחה אישית עם התלמיד, לצורך אזהרה והבהרה. 1. שיחה אישית שנייה עם התלמיד, לצורך אזהרה והבהרה. ודיווח למחנך. 2. מניעת הפסקה מהתלמיד באותו יום. 3. עדכון ההורים במכתב. 4. מטלה לימודית אותה יעשה התלמיד בביתו ויחתים עליה את הוריו. ללא המטלה החתומה לא יוכל התלמיד להיכנס לכיתה. 1. שיחה אישית עם התלמיד, לצורך הבהרה. ודיווח למחנך 2. עדכון ההורים במכתב. 3. מטלה לימודית אותה יעשה התלמיד בביתו ויחתים עליה את הוריו. ללא המטלה החתומה לא יוכל התלמיד להיכנס לכיתה. 4. במידה וההתנהגות הנ"ל חוזרת יותר משלוש פעמים, יש להזמין הורים. כללי התנהגות בהפסקות ובשינוי שיעור 1. אוכלים רק בכיתה ולא בחצר. 2. בהפסקות כל כיתה תשחק במגרש שהוקצה לה תוך התחשבות בצרכי התלמידים האחרים שבאותה סביבה. 1 תלמיד שלא ישמע לכללים, תמנע ממנו ההפסקה הבאה. 2. כיתה שתשחק במגרש לא לה ללא רשות, תתן את מגרשה לכיתה שממנה נלקח המגרש. 1 תלמיד שימשיך לא לשמע לכללים, לא יוכל לצאת לשחק במגרש במשך שבוע. 2. כיתה שתמשיך לשחק במגרש לא לה ללא רשות, תיתן את מגרשה לכיתה שממנה נלקח המגרש למשך שבוע. הכנת שיעורי בית בית הת"ת מקדם למידה משמעותית, מחכימה ומאתגרת. שיעורי הבית הם חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. ולכן יש למלא בצורה מיטבית מטלות הניתנות בזמן השיעור ולהכין כיאות את שיעורי הבית. באחריות: המורה המלמד בכיתה + יידוע המחנך/ת. 1. רישום ותיעוד ביומן המורה. 2. השלמת שיעורי הבית. 1. רישום ותיעוד ביומן המורה. 2. שיחת בירור עם התלמיד. 3. התלמיד ישלים את שיעורי הבית בזמן ההפסקה או לחילופין יישאר לאחר סיום הלימודים להכנת השיעורים החסרים על פי שיקול דעת המורה 4. יידוע ההורים. 1. רישום ותיעוד ביומן המורה. 2. שיחת בירור עם התלמיד. 3. התלמיד ישלים את שיעורי הבית בזמן ההפסקה. 4. יידוע ההורים והמחנך/ת. 5. במקרים חוזרים ונשנים- הורדת ציון בסעיף "הכנת שיעורי בית" וזימון הורים. התנהגות כלפי החבר והזולת בית התלמוד תורה מקדם אקלים נעים, נוח ובטוח עבור כל תלמיד ואדם הבאים בשעריו. התנהגות אלימה מכל סוג שהיא מנוגדת לרוח התלמוד תורה ויש לגנות אותה. באחריות: המורה המלמד ויידוע המחנך. אלימות מילולית: 1. שיחה ובירור עם התלמיד בזמן שלאחר האירוע . 2.התנצלות בעל פה בפני הילד הנפגע. אלימות פיסית 1. שיחה ובירור עם התלמיד בזמן שלאחר האירוע. 2. במקרה הצורך, מילוי טופס תקרית. 3. התנצלות בעל פה בפני הילד הנפגע. 4. יידוע המנהל וסגנו. אלימות כלפי מורים: אלימות מכל סוג היא בין מילולית ובין פיזית, המופנית כלפי מורים או אדם מצוות בית הספר אסורה מכל וכל! על פי החלטת ההנהלה יקבע תהליך הטיפול בתלמיד אשר השתמש באלימות כלפי מורה מצוות בית הספר. 1. שיחה ובירור עם התלמיד ויידוע ההורים במכתב. 2. התנצלות בכתב בפני הילד הנפגע וביצוע משימה בהתאם להחלטת המחנך לתיקון האקלים החברתי. אלימות פיסית 1. שיחה ובירור עם התלמיד בזמן שלאחר האירוע. 2. במקרה הצורך, מילוי טופס תקרית. 3. התנצלות בכתב בפני הילד הנפגע וביצוע משימה בהתאם להחלטת המחנך לתיקון האקלים החברתי. 4. יידוע המנהל וסגנו. 5. יידוע ההורים שתכלול את ההודעה על המקרה + אזהרה לפני הרחקה. 6. תיעוד בתיק האישי. 1. שיחה ובירור עם התלמיד יידוע ההורים במכתב. 2. תיעוד בתיק אישי. 3. במקרים חוזרים ונשנים יש לזמן הורים. אלימות פיסית 1. שיחה ובירור עם התלמיד בזמן שלאחר האירוע. 2. יידוע המנהל וסגנו. 3. יידוע ההורים שתכלול את ההודעה על המקרה + הרחקה + הזמנה לשיחה. 4. התלמיד יחזור לת"ת רק לאחר שיחה משותפת עם הוריו. 5. בשיחה עם ההורים יוחלט על תכנית התנהגותית על מנת למגר את התופעה ודרכים לטיפול במקרה שתופעה זו חוזרת. 6. הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות". 7. תיעוד בתיק האישי כללי שמירה על רכוש בית הספר ורכוש החבר 1. יש להקפיד על סביבה נקייה ומסודרת במהלך יום הלימודים. 2. אין לפגוע ברכוש בית הספר בכל אופן שהוא. 3. הציוד האישי של התלמיד הוא באחריותו המלאה. 4. יש להתייחס בכבוד אל רכוש החבר. באחריות: מורה המלמד בכיתה + יידוע מחנך הכיתה. 1. שיחה וברור עם התלמיד, ובמידת הצורך יידוע ההורים. 2. במידת הצורך, התלמיד יעזור בטיפוח סביבת בית הספר. 3. במידת הצורך במידה ונעשה נזק כספי ע"י התלמיד, התלמיד והוריו יישאו בעלות הנזק. 4. בהתאם למאפייני המקרה - הורדת ציון בתעודה בסעיף "התנהגות". יציאה ושהייה מחוץ לכיתה בזמן שיעור 1. על התלמיד להימצא בכיתה בכל זמן השיעור. 2. יציאה מהכיתה, תאפשר רק באישור מורה. באחריות המורה/ המחנך/ המנהל. 1. חוסר הימצאות תלמיד בכיתה יצוין ביומן הכיתה. 2. תתבצע שיחת הבהרה עם התלמיד. 1. במידה והתלמיד ממשיך לא להמצא בכיתה, ישלח מכתב להוריו. 2. התלמיד ישלים את הזמן שהפסיד על חשבון ההפסקה או יישאר בת"ת לאחר הלימודים. 3. על התלמיד לסכם את השיעור שהפסיד ולהגישו למחרת היום למורה המלמד. 4. התלמיד לא יוכל להיכנס לכיתה ללא סיכום השיעור. 1. במידה והתלמיד ממשיך לא להימצא בכיתה, ישלח מכתב להוריו בו יוזמנו לשיחה. 2. בשיחה עם ההורים ייבחנו דרכים בהם יהיה ניתן לדאוג לכך שהתלמיד ייכנס לכיתה כנדרש. 3. התלמיד ישלים את זמן האיחור על חשבון ההפסקה או יישאר בת"ת לאחר הלימודים. 4. על התלמיד לסכם את השיעור שהפסיד ולהגישו למחרת היום למורה המלמד. 5. התלמיד לא יוכל להיכנס לכיתה ללא סיכום השיעור. נוכחות ועמידה בזמנים 1. על התלמיד להימצא בכיתה בכל זמן השיעור. 2. יש להיכנס לכיתה בסיום ההפסקה מיד בהישמע הצלצול. 3. יציאה לשירותים תתאפשר רק באישור המורה, ובתנאי שאין תלמיד נוסף מחוץ לכיתה. באחריות: מורה המלמד בכיתה + יידוע מחנך הכיתה. 1. איחור של תלמיד לכיתה בתחילת יום או לאחר הפסקה יצוין ביומן הכיתה. 2. לאחר שני איחורים תתבצע שיחת הבהרה עם התלמיד. 1. במידה והתלמיד ממשיך לאחר, ישלח מכתב להוריו. 2. התלמיד ישלים את זמן האיחור על חשבון ההפסקה או יישאר בת"ת לאחר הלימודים. 1. במידה והתלמיד ממשיך לאחר, ישלח מכתב נוסף להוריו בו יוזמנו לשיחה. 2. בשיחה עם ההורים ייבחנו דרכים בהם יהיה ניתן לדאוג לכך שהתלמיד ייכנס בזמן לכיתה. 3. תיעוד בתיק אישי. 4. הורדת ציון בתעודה בסעיף המתאים. שימוש בטכנולוגיה אישית על ידי התלמידים 1. אין להביא לת"ת כל סוג של טכנווגיה אישית, כגון: טלפונים, מחשבים, מכשירים להשמעת מוסיקה וצפייה בסרטים וכד'. 2. איסור זה חל גם בזמן פעילויות שמבוצעות בת"ת, כגון: טיולים, הצגות, טקסים וכד'. באחריות המחנך + מנהל. 1. שיחת הבהרה עם התלמיד. 2. החרמת המכשיר עד לסוף היום. 1. שיחת הבהרה עם התלמיד. 2. החרמת המכשיר לשבוע. 3. יידוע ההורים. 1. שיחת הבהרה עם התלמיד. 2. החרמת המכשיר לשבועיים. 3. יידוע ההורים והזמנתם לשיחה. בה ייבחנו דרכים בהם יהיה ניתן לדאוג לכך שהתלמיד לא יחזור להביא מכשירים אלו לת"ת. 4. תיעוד בתיק אישי.

 
 
ארצי מולדתי
חמ"ד של חופש
מרגישים טוב בנטעים
תרגיל חירום
מידע להורים
תלמידים מכינים
הקשר הרב דורי
טפסים ואישורים
כיתות
עיתונט נטעים
תכניות חדשיות
מרכז למידה הרב והרבנית קפאח -בבניה
מפרי עטנו
פינת פרשת שבוע
לקראת החג
דרך ארץ
תחומי דעת
מחוננים
דף המנהל
נפש בריאה בגוף בריא
תמונות מהווי ביה"ס
שבת הארץ
מרכזי למידה
אתגרים ותחרויות
למידה בשעת חירום