יום ב', יד’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל חדר מורים יצירת קשר
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ - חזון חינוכי של בית הספר:המנהיגות החינוכית הבית ספרית חותרת להעמקת הזהות היהודית ברוח ישראל סבא, להעמדת תלמידי חכמים יראי ואוהבי ה' אשר התורה נר לרגלם, החיים עם דרך ארץ ומידות טובות ומתוקנות. נחנך לאהבת הארץ ולתרומה לחברה ולמדינה, תוך קידוש שם שמים ברבים בכל המצבים. נעמול ונחתור למצוינות אישית ברבדים השונים תוך הקפדה על התייחסות לשונות בין התלמידים וקידומם בצורה מיטבית. כמו"כ נפעל לקידום כל תלמיד עפ"י יכולותיו ומיצוי הכישרונות האישיים הקיימים אצלו ע"י שילוב של שיטות הוראה שונות ופעולות יזומות. אנו נעמול להשגת אקלים מיטבי, המאפשר גישור בין תרבויות ודעות שונות תוך כבוד הדדי ואהבת כלל ישראל. נפעל לחיזוק הקשר בין התלמידים ההורים והמורים עם הקהילה המקומית והכול מתוך בית חינוך כמשפחה אוהבת ותומכת.

המנהיגות החינוכית הבית ספרית חותרת להעמקת הזהות היהודית ברוח ישראל סבא, להעמדת תלמידי חכמים יראי ואוהבי ה' אשר התורה נר לרגלם, החיים עם דרך ארץ ומידות טובות ומתוקנות. נחנך לאהבת הארץ ולתרומה לחברה ולמדינה, תוך קידוש שם שמים ברבים בכל המצבים. נעמול ונחתור למצוינות אישית ברבדים השונים תוך הקפדה על התייחסות לשונות בין התלמידים וקידומם בצורה מיטבית. כמו"כ נפעל לקידום כל תלמיד עפ"י יכולותיו ומיצוי הכישרונות האישיים הקיימים אצלו ע"י שילוב של שיטות הוראה שונות ופעולות יזומות. אנו נעמול להשגת אקלים מיטבי, המאפשר גישור בין תרבויות ודעות שונות תוך כבוד הדדי ואהבת כלל ישראל. נפעל לחיזוק הקשר בין התלמידים ההורים והמורים עם הקהילה המקומית והכול מתוך בית חינוך כמשפחה אוהבת ותומכת.

 
 
ארצי מולדתי
חמ"ד של חופש
מרגישים טוב בנטעים
תרגיל חירום
מידע להורים
תלמידים מכינים
הקשר הרב דורי
טפסים ואישורים
כיתות
עיתונט נטעים
תכניות חדשיות
מרכז למידה הרב והרבנית קפאח -בבניה
מפרי עטנו
פינת פרשת שבוע
לקראת החג
דרך ארץ
תחומי דעת
מחוננים
דף המנהל
נפש בריאה בגוף בריא
תמונות מהווי ביה"ס
שבת הארץ
מרכזי למידה
אתגרים ותחרויות
למידה בשעת חירום