יום ב', יד’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל חדר מורים יצירת קשר
ובקובץ המצורף למטה

בית ספר נטעים בנים דף קשר תשע"ו שם משפחהשם תפקידכתובת מיילשמעוניר' ליאור מנהל shimonili613@gmail.comניסןלימורמחנכת אlimornissan288@gmail.comשחורחיהמחנכת אchaysha10@gmail.comלויןמינדימחנכת בmindile1000@gmail.comרוזנפלדאסתימחנכת בestiroez@gmail.comאהרניר' אסף מחנך גorliasaf1@walla.comקינןר ירוןמחנך דyaronkeinan@gmail.comברוכיםר' ירוןמחנך הyaronbru@gmail.comלוריאר' בעזמחנך זboazluria@gmail.comבן ימיניר' גלעד מלמד אgilad.ben.yamoni1@gmail.comשוקרר' אברהםמלמד בrashuker@gmailo.comשרביטאסתריועצתestersharvit@gmail.comעמדימירבחינוך לשוניmeravamedi@gmail.comסרוסישגית סגנית ורכזת אנגליתbserussi@gmail.comשחוררבקהרכזת תקשובrivkashch@gmail.comמוסנגדניריתמדעיםpititush@gmail.comאורןסופימתמטיקהsophs86@gmail.comגוטמןר ברוךחשבון guttman2410@gmail.comבוכניקששון חנ"גמלכהיפעתאנגלית yifatmalca@gmail.comעובדגליתאנגלית gali3375@gmail.comבן דודאסתראומנותesteos44@gmail.comפישר חניריפוי באומנות מלכהר' דניקודשdannym7@gmail.com לאתר- של צוות נטעים תשעו דף קשר.xlsx.xlsx

 
 
ארצי מולדתי
חמ"ד של חופש
מרגישים טוב בנטעים
תרגיל חירום
מידע להורים
תלמידים מכינים
הקשר הרב דורי
טפסים ואישורים
כיתות
עיתונט נטעים
תכניות חדשיות
מרכז למידה הרב והרבנית קפאח -בבניה
מפרי עטנו
פינת פרשת שבוע
לקראת החג
דרך ארץ
תחומי דעת
מחוננים
דף המנהל
נפש בריאה בגוף בריא
תמונות מהווי ביה"ס
שבת הארץ
מרכזי למידה
אתגרים ותחרויות
למידה בשעת חירום